Димерська гімназія оголошує прийом учнів

Прийом учнів до Димерської гімназії здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов конкурсного відбору учнів до Димерської гімназії. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, незалежно від місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора гімназії, табеля навчальних досягнень учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу.

До приймальної комісії додаються копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5 класу гімназії, проводяться в письмовій формі з української мови (диктант), математики (контрольна робота).

Авторські права 2019 © Димерська гімназія - офіційний сайт. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2013 © Український переклад Joomla! Україна.